به تهران آگهی خوش آمدید

فروش مال موقوفه و دعاوی حقوقی

فروش مال موقوفه و دعاوی حقوقی

وقف از امور پسندیده است که اسلام به آن سفارش کرده و در قوانین کشوری مورد حمایت قرار گرفته است. اما فروش مال موقوفه شرایط ویژه ای دارد، و باید به کمک مشاور حقوقی نحوه بهره برداری، نگهداری و فروش آن روشن شود. و می توان گفت حضور وکلای مجرب در پرونده های حقوقی جزو ضروریات است.

درباره دعاوی حقوقی مسئله ای مانند تخلیه ید هم دارای پیچیدگی هایی است که وکیل پایه یک دادگستری با ورود به آن می تواند این ابهامات را برطرف کند.

شرایط فروش مال موقوفه

افراد با هدف خیرخواهی و جهت گره گشایی از امور اجتماعی و خانوادگی قسمتی از اموال خود مانند باغ، خانه، زمین و…. را وقف خواهند کرد. و با بسته شدن قرارداد وقف احکام ویژه مال موقوفه بر آن جاری می شود.

طبق ماده 349 قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست مگر...» بنابراین قانونگذار فروش مال موقوفه را جایز ندانسته است، به این خاطر که با فروش مال وقفی هدف واقف از بین خواهد رفت، و بهره برداری از آن شکل دیگری پیدا می کند.

با این وجود شرایطی ممکن است پیش آید که فروش مال موقوفه در اولویت قرار بگیرد. یکی از این موارد آن است که بین موقوف علیهم یعنی کسانی که مال به نفع آنها وقف شده است اختلاف به وجود آید، و این اختلاف تا اندازه ای شدید باشد که امکان وقوع قتل نفس حتمی به نظر بیاید. اگر این اختلاف در حد درگیری های خشونت بار و ضرب و جرح هم باشد، باز مجوز فروش مال وقفی نخواهد بود.

شرط دیگر برای فروش مال وقفی آن است که بیم خرابی مال وقفی برود، و قابل استفاده نباشد. همچنین این خرابی به گونه ای باشد که قابلیت ترمیم نداشته و اگر قابل ترمیم باشد، کسی حاضر به ترمیم آن نشود. بنابراین اگر بتوان مال وقفی را ترمیم کرد، باز هم امکان فروش آن نیست.

مورد دیگری که مجوز فروش مال وقفی خواهد بود اجازه ولی وقفیه است که بنا بر مصلحت اذن به فروش مال موقوفه بدهد، و رئیس سازمان اوقاف به عنوان نماینده ولی فقیه این اجازه را صادر نماید. در تمام این موارد کمک گرفتن از مشاوران حقوقی راهگشا خواهد بود، و افراد با رجوع به وکلای مجرب می تواند به حل اختلافات خود بپردازند.

دعوای تخلیه ید

یکی دیگر از دعاوی حقوقی که حضور وکیل مطلع و با تجربه اهمیت زیادی دارد، دعوای تخلیه ید است. تخلیه ید زمانی مطرح می شود که خوانده حق بهره‌برداری از منفعت مال را داشته باشد، و موضوع مالکیت بر عین مال مطرح نخواهد بود. به طور مثال خواهان صرفا اجازه استفاده از منافع را در مورد خانه اجاره ای دارد.

در این نوع از پرونده های حقوقی خواهان می پذیرد که خوانده یا همان مستاجر در ابتدا تصرف قانونی داشته، اما ادامه تصرفات وی بر خلاف قانون یا قرارداد فی مابین آنهاست.

مستاجر با ارائه برخی دلایل میتواند حکم صادره درباره تخلیه ید را ابطال کند. وکیل حقوقی لوایح محکی را تنظیم می کند که طرح آن در دادگاه به خوانده کمک شایانی خواهد کرد. از جمله این دلایل آن است که خوانده ثابت کند ادامه تصرفات قانونی است، و یا به اثبات برساند که قبل از اقامه دعوا، ملک منتقل شده و موجر مالک نبوده است، و طرح دعوی از طرف وی بی اساس است.

بنابراین چه در دعاوی مربوط به مال موقوفه و چه در دعاوی مانند تخلیه ید، دفاعیه وکیل و دلایلی که در دادگاه مطرح می کند، به یاری هر کدام هر طرفین دعوی خواهد آمد.